Page 18 - arabic calendar 2020
P. 18

البديل العربي المق َترح
ُم َح  ِّول
فعلاً،حٍّقا
َمسار دّكانأطاِيب ِمجواب عاِرضة/ َمعروضة
َلوحة مفاتيح عاِرض/ ِجهاز َعْرض
المصطلح بالعبرية/ الإنجليزية
57 ֵמ ִמיר 58 ַ מ ָ ּמ שׁ 59 מסלול 60 מעדניה 61 מענה קולי 62 מצגת 63 ִמ ְק ֶל ֶד ת 64 ַמ ְק ֵר ן
مشـروع
مئة كلمة

   16   17   18   19   20