Page 22 - arabic calendar 2020
P. 22

البديل العربي المق َترح
فيلم قصير
بلاسبب/مجّرد...
ُمخاِلفللقانون َحتْ َلنة ُمستهَدف حاَلةسي ِّئة اْستئناف ِسقالة تَقاُعد/َمعاشتقاُعد
المصطلح بالعبرية/ الإنجليزية
73 סרטון 74 ְסָתם 75 ֲע ַבְרָין 76 ִע ְדכּוּן 77 ַעל ַהַכֶּוֶּנת 78 על הפנים 79 ערעור 80 פיגום 81 ֶפּ ְנ ְס ָי ה
مشـروع
مئة كلمة
   20   21   22   23   24