Page 4 - arabic calendar 2020
P. 4

المصطلح بالعبرية/ الإنجليزية البديل العربي المق َترح
1 אדיש لا ُمباٍل 2 א וֹ ְז ִנ ָיּ ה نَ ّصاتة/سّماعة
3 אוןליין)Online( ُمباِشر
مشـروع
مئة كلمة
ِجهاز إنذار لا مشكلة لا َخيار/لا َمفّر لا ِعلملي تَصديق/ ُموافقة
4 ַא ְז ָע ָקה 5 אין בעיה 6 אין ברירה 7 אין לי מושג 8 אישור





























































































   2   3   4   5   6